REGULAMENTUL OFICIAL
de organizare si desfășurare al evenimentului
“AGRIVENTURA 2022”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL EVENIMENTULUI

Prezentul regulament este o înţelegere între organizator şi participant. Regulamentul este disponibil pe site-ul evenimentului, www.agriventura.ro și/sau la intrarea în locul de desfășurare a expozitiei.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând acest Regulament, fără o înştiinţare în prealabil a Participantului. Orice modificare va fi afișată pe site-ul evenimentului, www.agriventura.ro si/sau la intrarea în locul de desfășurare a evenimentului, fiind de imediată aplicare după momentul afișării. 

Prin actul de participare la expozitie, Participantul recunoaşte şi se obligă să respecte acest Regulament. La fiecare zonă de acces Participantul ia la cunoștință si este de acord cu prezentul regulament, care va fi afișat în loc vizibil în aceste zone, pe lângă celelalte mijloace de a fi făcute publice, ca de pildă prin intermediul Site-ului. 

Toţi participanţii trebuie să respecte regulile sociale, legile şi cele enumerate în acest Regulament. Participanţilor nu le este permis să desfăşoare activităţi ce ar putea să pună în pericol sau să afecteze în orice mod siguranţa sau drepturile celorlalţi participanţi. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului şi va putea solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia. Participanţii sunt obligaţi, ca în perimetrul zonei expozitionale, inclusiv parcari, spatii de acces, spaţii conexe etc., să respecte şi să nu distrugă materialele si construcţiile de orice fel.

SECTIUNEA 2 – PROGRAMUL EXPOZIȚIEI

Pe perioada de desfasurare a evenimentului (30 iunie – 2 iulie 2022), expozitia este deschisa zilnic, de Joi  până Sâmbătă, după urmatorul program pentru Vizitatori: 10:00 – 23:00. Expozantii nu au permisiunea de a invita vizitatori care sa soseasca in expozitie inainte sau dupa perioada 30 iunie – 2 iulie 2022 și in afara programului de vizitare anunțat. 

SECTIUNEA 3 – ACCESUL ÎN CADRUL EXPOZIȚIEI

3.1. Pentru Vizitatori, accesul in expozitie se face astfel: 

a) Pe baza de invitatie de vizitare, cu obligativitatea inregistrarii cu datele personale la intrarea in expozitie.

b) In urma inregistrarii online pe  HYPERLINK „https://www.agriventura.ro” www.agriventura.ro, cu obligativitatea inregistrarii cu datele personale la intrarea in expozitie.

c) Vizitatori cu acces liber, cu obligativitatea inregistrarii cu datele personale la intrarea in expozitie

Tipuri de bratari:

Verde – pentru fermieri

Rosu – pentru publicul larg

Portocaliu – pentru expozanti

Negru – parteneri premium 

¤ date personale: nume, preume, adresa de mail si optional numar de telefon.

3.2. Accesul vizitatorilor in Expozitie se face folosind doar intrari semnalizate de catre Organizator. La solicitarea echipei de securitate sau a reprezentanților Organizatorului sau a altor organe competente sau autorități, Participantul are obligația de a prezenta documentele de acces și actele de identitate.Toți participanții la eveniment vor avea asupra lor un act de identitate.

3.3. Pentru Expozanti, accesul se va face numai pe baza de ecuson completat integral cu numele companiei si cu nume si prenume reprezentant companie. 

3.4. Accesul autovehiculelor care transporta la stand produse alimentare se poate face zilnic, numai pe baza de tichet de parking special, pus la dispozitie de catre Organizator si pentru un numar limitat de autovehicule, astfel: dimineata pana in ora 08:30 si seara dupa ora 20:00 cu un insotitor din partea Expozantului si al Organizatorului 

3.5. Din motive logistice, exista zone in cadrul expozitiei unde accesul cu masini nu este permis sau nu este posibil. 

3.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modica lista expozantilor, atat inaintea expozitiei, dar si in timpul ei. 

3.7. Este interzis accesul cu următoarele: droguri, aparate pirotehnice, sticlă, obiecte contondente, cuţite, material explozibil, toxic sau inflamabil, obiecte care îi pot răni pe ceilalţi, cuţite, spray paralizant, lanţuri sau alte obiecte care, vizibil reprezintă pericol public sau care, prin utilizarea inadecvata pot reprezenta pericol public. Vizitatorii nu pot intra cu alcool, mâncare sau cu lichide de orice fel în perimetrul expozitiei (exceptie facand insulina sau alt medicament pentru care se va prezenta o prescriptie medicala). 

3.8. Vizitatorilor le este interzis accesul cu animale in zona expozitionala 

3.9. Participarea la expozitie se face pe proprie răspundere sau pe raspunderea reprezentatilor legali, inclusiv cu privire la persoanele cu boli psihice sau fizice pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale şi audio, reprezintă risc. Astfel, atat participantii, cat si reprezentantii legali ai persoanelor care se afla in situatia de a avea reprezentat legal, își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea suferi personal sau persoanele pe care le reprezinta, prin participarea la eveniment. Organizatorul informează participanții că este posibil ca în cursul desfășurării expozitiei să fie organizate activitati de manipulare a utilajelor, iar pentru riscurile de vătămare sau de prejudicii materiale, nu își asumă nici o răspundere. 

SECTIUNEA 4 – TAXE DE PARTICIPARE/SPONSORIZARE ȘI METODELE DE PLATĂ

Taxele de participare pentru toți expozanții sunt specificate în contractele (de sponsorizare, de prestări servicii de promovare) încheiate cu aceștia.

Plata taxei serviciilor către organizatori, se poate face prin: 

transfer bancar: în contul  RO86BRDE240SV096895512400, deschis la Banca BRD, beneficiar Asociatia Cultivatorilor de Cereale și Plante Tehnice , CIF 39038400, având ca termen data de 23 iunie 2022.

Neplata taxei de participare în termenul stabilit va duce la invalidarea înscrierii, locul de participare al neplătitorului devenind vacant pentru un alt participant.

SECTIUNEA 5 – PARCAREA PE PERIOADA DE DESFĂȘURARE A EXPOZIȚIEI

5.1. Codul rutier din Romania se aplica in tot spatiul centrului expozitional si in parcarile acestuia. In spatiul expozitional se aplica o limita maxima de viteza de 20 km/h. In interiorul pavilioanelor, este interzisa circulatia vehiculelor. Aceasta regula se aplica si pentru restul centrului expozitional in perioada expozitiilor.

5.2. Nu se permite accesul in parcare al camioanelor.

5.3. Vizitatorii vor parca in afara spatiului expozitional, in spatii marcate corespunzator.

5.4. Parcarea autovehiculelor in parcarea Expozitiei in afara orelor 09:00 – 19:00 este interzisa. Organizatorul nu își asumă eventualele pagube materiale pentru autovehicule parcate in aria expozitionala, in afara programului prestabilit.

5.4. Vehiculele nu au voie sa se opreasca in intreg spatiul expozitional cu exceptia zonelor concepute corespunzator. Organizatorul își rezerva dreptul de a înlătura, pe riscul și pe cheltuiala persoanei responsabile, a șoferului sau a proprietarului, orice vehicule, remorci, containere, etc sau ambalaje pline/goale lasate in zonele unde oprirea este interzisa.

5.5. Este interzisa utilizarea locurilor marcate rezervate persoanelor cu dizabilitati de catre persoane care nu se afla intr-o astfel de situatie; parcarea autovehiculelor in afara locurilor marcate; stationarea autovehiculelor in dreptul cailor de acces;efectuarea de reclama, de orice natura, in incinta parcarii.

5.6. Este interzis a lasa in autovehicul animale, substante inflamabile sau alte substante periculoase. 

5.7. Conducatorul auto/detinatorul autoturismului are obligatia de a nu lasa la vedere in autovehicule obiecte de valoare. Organizatorul  nu este raspunzator de eventualele daune, prejudicii sau furturi ce pot avea loc in parcare. 

5.8. Organizatorul nu este raspunzator de accidentele sau orice alte incidente suferite de catre utilizatorii parcarii/conducatorii autovehiculelor ca urmare a neatentiei, a folosirii neadecvate (sau din orice alte cauze) a barierelor ori a altor echipamente, instalatii sau alte asemenea apartinand parcării Expozitiei. 

SECTIUNEA 6 – PUBLICITATE

 6.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a interzice afisarea sau distribuirea de materialele publicitare care ar putea da nastere la ofense la adresa altor participanti si va lua masuri care vor duce la confiscarea, pe durata evenimentului, a stocurilor de materiale existente.

6.2. Expunerea si distribuirea de pliante si materiale promotionale este gratuita in suprafata inchiriata de expozant. Desfasurarea acestei activitati in afara spatiului inchiriat se poate realiza doar in conditiile specificate in formularele anexa la contract. Desfasurarea acestei activitati de catre o terta parte este interzisa. 

6.3. Publicitatea se va limita la promovarea de produse si nu va incalca prevederile legale, nu va fi de natura politica sau ideologica. Nu se permite publicitatea comparativa. Organizatorul  are dreptul sa înlăture din Expozitie, fara acordul clientului inscriptionarile, reclamele si alte forme de publicitate, in cazul in care considera ca nu sunt in concordanta cu legislatia romana, cu conditiile de participare sau ca deranjeaza pe ceilalti expozanti. 

SECTIUNEA 7 – FOTOGRAFIERE / FILMARE

7.1 Pentru promovarea evenimentului AGRIVENTURA 2022 și a partenerilor, realizăm materiale foto, audio și video în cadrul evenimentului. În cazul în care participati la eveniment, materialele foto, audio și video pot include și imaginea/ vocea dvs. 

7.2. Participarea la acest eveniment implică acceptul dumneavoastră pentru realizarea și utilizarea materialelor audio si/sau video pe canalele de promovare online ale AGRIVENTURA și ale partenerilor. Vom utiliza aceste date doar în scopul menționat, respectiv pentru promovarea evenimentului la care ati participat. Materialele realizate pe durata evenimentelor, vor fi păstrate pe o durată necesară atingerii scopului. 

7.3. Materialele audio/video postate pe rețelele de socializare nu vor fi șterse, interesul AGRIVENTURA și al partenerilor fiind acela de a-și promova mărcile. In perimetrul expozitiei, Organizatorul, partenerii Organizatorului, colaboratorii sau presa acreditată au dreptul de a înregistra şi fotografia evenimentul. Participanţii iau cunoştinţă de faptul că există posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, fără a putea emite pretenţii asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale. Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale (ex Social Media, Youtube, TV, website etc.) şi de a le utiliza în campanii publicitare fără a compensa în vreun fel participantul. 

7.4. Prin participarea la eveniment vă exprimați acordul de a fi publicate aceste fotografii și videoclipuri. Termenii de mai sus respectă prevederile Politicii de Securitate a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a AGRIVENTURA.RO Pentru o informare completă asupra Politicii de Securitate a AGRIVENTURA privind prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm solicitati informațiile disponibile la adresa: office@accptiasi.ro 

SECTIUNEA 8 – PROTECȚIA MEDIULUI 

Participantii trebuie sa respecte toate prevederile legale in ceea ce priveste protectia mediului si regimul deseurilor, inclusiv in ceea ce priveste eliminarea deseurilor generate in timpul derularii unui eveniment si amenajararii/ dezafectarii spatiilor utilizate in timpul acestuia. 

SECTIUNEA 9 – ACCESUL MINORILOR 

Minorii sub 7 ani au accesul gratuit în cadrul expozitiei. La cererea persoanelor responsabile cu accesul in expozitie, securitatea și monitorizarea, precum și a reprezentanților Organizatorului, însoțitorul are obligația să prezinte documente (carnet de elev, pașaport sau orice alt document care conține poza minorului) care atestă vârsta minorului. 

Accesul minorilor între 7 – 18 ani este gratuit daca se prezinta un carnetul de elev/student , se va face numai pe baza inregistrarii și numai în compania unui părinte/tutore. Un părinte/tutore poate însoți un singur minor cu vârsta mai mică de 14 ani.

 Este necesar ca un adult să își asume răspunderea pentru un minor și are obligația să completeze și să semneze Anexa 1 – „ Declarația de angajament ” (disponibilă pe Site – Acord parental), fără de care nu va fi permisă intrarea minorului în zona expozitionala, indiferent dacă are sau nu însoțitor. Persoana responsabilă va furniza în cadrul declarației de angajament date de contact la care poate fi contactată în cazuri de urgență. 

Adultii care insotesc minori sunt unici responsabili pentru ei. Organizatorul nu este respunzator de eventuale incidente neplacute. 

Minorilor le este interzis consumul de băuturi alcoolice, țigări și droguri.

SECTIUNEA 10 – ACCESUL PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

10.1. În cazul persoanelor cu dizabilități încadrate într-o categorie de handicap, aceștia beneficiază de următoarele facilități: 

– Copiii cu handicap, precum și persoana care îi însoțește beneficiază de gratuitate la biletele de intrare la expozitie; 

10.2. Adulții cu handicap grav sau accentuat, precum și persoana care îi însoțește beneficiază de gratuitate după cum urmează: 

– persoanele cu handicap grav (grad 1) și însoțitorii lor beneficiază de gratuitate; 

– persoanele cu handicap accentuat (grad 2) beneficiază de gratuitate în limita locurilor disponibile. Pentru a beneficia de gratuitate, persoanele cu nevoi speciale trebuie să trimită o cerere care să conțină o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap și o copie a cărții de identitate la adresa office@accptiasi.ro. Pe baza acestui certificat se vor reține numele și adresa persoanelor în cauză, datele acestora urmând a fi șterse cel târziu la 72 de ore de la încheierea duratei expozitiei. Accesul persoanelor cu nevoi speciale se face numai în baza actului de identitate și a confirmării primite pe e-mail după evaluarea cererii de către Organizator.

 Cererile incomplete și cererile trimise la alte adrese de e-mail nu vor fi luate în considerare.

 Participanții care se încadrează într-o anumită categorie de handicap, au obligația să prezinte echipei de securitate sau reprezentanților Organizatorului un act de identitate valabil precum și certificatul care atestă dizabilitatea. 

Însoțitorul beneficiază de gratuitatea Biletului doar dacă face dovada, prin orice fel de document justificativ, că are în îngrijire și protecție persoana cu dizabilitate pe care o însoțește. 

Menționăm pentru persoanele cu probleme locomotorii, care utilizează un scaun rulant pentru deplasare, că în unele zone din cadrul expozitiei nu sunt prevăzute intrări cu facilități pentru scaun rulant. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a stabili numărul persoanelor cu dizabilități care vor putea participa la expozitie, in funcție de numărul total al persoanelor participante și capacitatea expozitiei. 

SECTIUNEA 11 – EVACUAREA

Organizatorul  are dreptul sa dispuna inchiderea zonelor expoziționale din motive de siguranță și de nerespectare a normelor cu privire la acest aspect

SECTIUNEA 12 – SANCȚIUNI

Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui participant in perimetrul expozitiei sau de a invita participantul să părăsească expozitia, în cazul încălcării prezentului regulament sau a unei legi în vigoare din România.

Organizatorul va redirecţiona cazurile de bilete false, invitatii false, tichete de acces gratuit false sau cupoane de acces false, către organele penale, pentru începerea cercetarii. 

SECTIUNEA 13 – DREPTURI DE AUTOR

13.1. Organizatorul are drepturi depline asupra numelor comerciale înregistrate sau nu, siglei, adreselor de email, nume de domenii sau URL, semnelor utilizate în corespondență, e-mail, cărți de vizită și alte materiale, logo-urilor, mărcilor, precum şi asupra materialelor, textelor şi a tuturor informaţiilor de pe www.agriventura.ro sau alte canale care folosesc cele menţionate mai sus în legătură cu expozitia. Cele menţionate mai sus nu pot fi copiate, utilizate sau distribuite în scop comercial fără acordul Organizatorului. 

13.2. Logo-urile, semnele şi celelalte informaţii se află sub proprietatea intelectuală a Organizatorului şi sunt protejate de legile europene în vigoare. 

SECTIUNEA 14 – TOMBOLE ȘI CONCURSURI

Organizatorul, la alegerea sa, va stabili condițiile de desfășurare a concursurilor si tombolelor, în condițiile legii. Tombolele și concursurile se desfășoară pe perioadă limitată și expiră automat la data menționată pentru fiecare tombolă sau concurs în parte. Orice tombolă sau concurs poate fi întreruptă sau anulată în orice moment fără nicio notificare prealabilă. Toți participanții vor fi însă anunțați de întreruperea sau anularea respectivă.

SECTIUNEA 15 – DISPUTE

Orice conflict apărut între Organizator și vizitatorii săi ca urmare a participării la expozitie sau a utilizării Site-ului se va soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, soluționarea conflictelor este de competența instanțelor române. 

SECTIUNEA 16 – REGULI DE CONDUITĂ ÎN CADRUL EVENIMENTULUI

16.1. Toţi participanţii trebuie să respecte regulile sociale, legile şi reglementările enumerate în acest Regulament. Participanţilor nu le este permis să desfăşoare niciun fel de activităţi care ar putea să pună în pericol sau să afecteze în orice mod siguranţa sau drepturile celorlalţi participanţi. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului şi va putea solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia.

16.2. Traficul sau consumul de droguri este ilegal, strict interzis şi va fi pedepsit conform legilor în vigoare. În cazul în care o persoană va fi descoperită cu substanțe ilegale asupra sa, va fi scoasă în afara Evenimentului imediat.

16.3. Participanţii sunt obligaţi ca în incinta Locației, să respecte şi să nu distrugă mediul înconjurător, incluzând construcţiile de orice fel şi spaţiile verzi aferente.

16.4. Pe perioada festivalului Organizatorul, partenerii Organizatorului sau presa acreditată au dreptul de a înregistra şi fotografia evenimentul. Participanţii iau la cunoştinţă că există posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, fără a putea emite pretenţii asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale. Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica online sau offline, pe diverse canale, şi de a le utiliza în campanii de promovare și prezentare ale festivalului, fără a recompensa în vreun fel participantul.

16.5. Participanţii au dreptul să filmeze şi să fotografieze zonele în care au acces, însă pot folosi aceste material exclusiv în scop personal. Participanților le este permis să facă publice pozele și filmările din cadrul Evenimentului, doar în măsura în care acestea nu afectează dreptul la imagine al celorlalți participanți sau drepturile Organizatorului și nu sunt realizate în scop comercial. De asemenea, participanții vor avea în vedere că pentru anumite activități/spectacole/concerte Organizatorul poate restricționa sau interzice filmarea și/sau fotografierea, la solicitarea managementului artiștilor, caz în care va anunța aceste situații prin mijloace proprii de comunicare (website, social media, aplicație, mesaje, prin intermediul coordonatorilor de eveniment din interiorul evenimentului etc). În caz de nerespectarea a acestei obligații, Organizatorul va solicita participantului să înceteze activitatea nepermisă/ să șteargă postările publice, sub sancțiunea suportării integrale a prejudiciilor astfel produse.

! Este strict interzisă ridicarea de drone neautorizate deasupra festivalului.

16.6. Participanţii iau la cunoştinţă că în incinta festivalului este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate, precum și promovarea unor produse, servicii, activități, idei, mișcări culturale sau politice, fără acordul scris al Organizatorului, indiferent de mijloace, fie că sunt activități online sau offline în cadrul Evenimentului.

16.7. Minorilor le este interzisă servirea şi consumul de băuturi alcoolice.

16.8.În cazul în care vor fi identificați minori sub 16 ani care nu sunt însoțiți, Organizatorul va sesiza organele competente.

16.9. Este interzisă utilizarea focului prin orice mijloace (amenajare de focuri de încălzire, de atmosferă sau orice alte metode de foc deschis, artificii) şi a materialelor inflamabile pe întreg perimetrul festivalului sau în apropierea acestuia, inclusiv în zona de camping.

SECTIUNEA 17 – OBIECTE PIERDUTE

17.1. Obiectele pierdute trebuie aduse de către persoanele care le-au găsit la zona de Lost & Found. Proprietarii le pot recupera urmând o procedură a Organizatorului care constă în identificarea persoanei şi a obiectului pierdut. Organizatorul va păstra obiectele recuperate pentru o perioadă de cel mult 10 zile de la momentul predării către zona de Lost & Found şi va încerca returnarea lor către proprietari.

17.2. În ipoteza în care nu se vor identifica proprietarii bunurilor pierdute și/sau aceștia nu se prezintă pentru ridicarea lor, acestea vor fi predate autorităților.

17.3. În cazul produselor perisabile sau care se deteriorează rapid, termenul de 10 zile va putea fi redus de către Organizator, fără o notificare prealabilă.

SECTIUNEA 18 – SECURITATE. PRIM AJUTOR

18.1. În interiorul Locației, Organizatorul asigură securitatea și paza printr-un partener calificat şi acreditat să presteze aceste servicii. În timpul Evenimentului, participanţii sunt obligaţi să respecte agenţii de securitate, să colaboreze cu aceştia şi să le respecte instrucţiunile în caz de urgenţă.

18.2. În caz de incidente de violență sau de punere în pericol a integrității corporale a altor persoane, personalul care asigură securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta în care se desfășoară Evenimentului.

18.3. Pe teritoriu Evenimentului există zone de prim ajutor semnalizate, în care vor activa persoane calificate.

18.4. Participantii vor respecta legile de prevenire a incendiilor, legile de prevenire a accidentelor de lucru in conformitate cu prevederile Codului Civil român. Atentie: se poate fuma, doar in locurile special amenajate pentru fumat. 

18.5. In perimetrul expozitiei, există punct de prim ajutor și personal medical.

18.6. Este interzisa restrictionarea accesului la zonele de interventie in caz de incendii, la caile de evacuare in caz de urgenta si la zonele de siguranta proiectate corespunzator. Accesul nu poate fi restrictionat de vehicule parcate, de obiecte de expozitie depozitate, de materiale de constructie sau de ambalare, etc. care blocheaza drumul, in special in timpul perioadelor de constructie si demontare a standurilor. 

18.7. Vehiculele si obiectele parcate sau care blocheaza zonele de interventie in caz de incendii, caile de evacuare in caz de urgenta sau zonele de siguranta pot fi indepartate pe cheltuiala persoanei responsabile. 

18.8. Compania de securitate angajata sa supravegheze spatiul expozitional este responsabil/sunt responsabili de securitate la intrari si, dupa caz, in interiorul expozitie sau pavilioane. Nu se ofera garantii privind securizarea si monitorizarea continua a Expozitiei. Organizatorul este autorizat sa puna in aplicare orice masuri pe care le considera necesare in scopuri de securizare si monitorizare. 

SECTIUNEA 19 – FORȚA MAJORĂ

În cazuri de forță majoră (așa cum sunt acestea definite de Codul Civil), Organizatorul poate lua decizia unor modificări sau chiar anularea expozitiei în situații excepționale. 

SECTIUNEA 20 – MASURI DE PREVENIRE SI COMBATERE A PANDEMIEI CU COVID 19

Masurile de la eveniment vor fi anuntate in apropierea evenimentului in functie de masurile autoritatilor privind desfasurarea evenimentlor în spații deschise. Ele vor fi detaliate pe pagina dedicata HYPERLINK „https://legalrun.ro/covid-19/”Covid-19.

SECTIUNEA 21 – DISPOZIȚII FINALE

Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica/adapta prezentul regulament. Prin participarea la evenimentul organizat, clientii accepta in mod expres prevederile din Regulament. Prin luarea la cunostinta a acestui Regulament, se va considera ca participantii vor actiona in consecinta si vor respecta cele precizate in document. Nerespectarea conditiilor prevazute in Regulament poate atrage rezilirea contractului si, dupa caz, evacuarea din expozitie.

Prezentul Regulament, conține următoarele anexe:

Anexa nr. 1 – Tabel nominal cu semnătura de luare la cunoștință, de către expozanți, a prevederilor regulamentului.